NVA NVA NVA NVA Filzstiefel NVA Filzstiefel Filzstiefel Filzstiefel NVA NVA NVA Filzstiefel NVA NVA 7Ar7Ra

Übersetzungen Wählen Sie eine Sprache:

alternd

aging, senescent, growing old
Lilac 400 Laufschuhe Violett Asics Damen 66 Mexico Opal Lilac Opal wp7xAqTx
nicht alternd non-ageing
nicht alternd non-aging
nicht alternd unageing
More translations from Dict.cc© 2002 - 2009 Paul Hemetsberger